Gromadzenie danych osobowych

Serwis naszkicujlazienke.pl wymaga podania tylko tych danych personalnych i adresowych, które są niezbędne do kontaktu przedstawicieli handlowych z klientem chcącym skorzystać z oferty.

Firma Sanpol nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę Sanpol w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).


Ochrona danych osobowych

Firma Sanpol dba o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić zgromadzone dane osobowe przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.


Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Dane nie są przekazywane, nie są sprzedawane i nie są użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.


Prawa użytkownika

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) firma Sanpol zapewnia wszystkim użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę użytkownika, usunięte z serwera serwisu WWW.

Facebook


Facebook Sanpol Zielona Góra
 

Na skróty:

Nasze usługi:

Nasze usługi:

Kontakt: